Επιχείρηση

Η Bankera προσφέρει επιχειρηματικούς λογαριασμούς για εγκεκριμένες καταθέσεις κεφαλαίου;

Yes, we can provide business accounts for authorised capital deposits. Such accounts are usually necessary for projects that would like to establish a corporate entity in a new jurisdiction.

Our team can also issue a statement to governmental institutions of the desired jurisdiction verifying your authorised capital holdings. For your convenience, we can take care of the translation and postage procedures as well.

If you would like to open a corporate account for authorised capital deposits, get in touch with our team.

A smiling vector graphic man, thinking about questions.
A smiling vector graphic man, thinking about questions.