Λογαριασμός

Πώς μπορώ να ανοίξω λογαριασμό ευρωπαϊκού IBAN αποκλειστικής χρήσης στη Bankera;

Opening an account at Bankera is a quick and simple process:

  1. To create a personal account, open the signup page.
  2. Fill in your details in the signup window.
  3. Follow the instructions provided to confirm your email address.
That is it! You have created your Bankera profile that contains a dedicated European IBAN account.

To open a business account, follow this tutorial.

A smiling vector graphic man, thinking about questions.
A smiling vector graphic man, thinking about questions.