Επαλήθευση

Γιατί χρειάζεται να επαληθεύσω το προφίλ μου στη Bankera;

Η Bankera συμμοφώνεται με τις οδηγίες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Συνεπώς, η διαδικασία Γνωρίστε Τον Πελάτη σας (KYC) αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της υποδοχής και ένταξης πελατών. Για να αποκτήσει πρόσβαση στις υπηρεσίες μας, κάθε χρήστης πρέπει να επαληθεύει την ταυτότητά του

Διανυσματικό γραφικό ενός χαμογελαστού άνδρα που σκέφτεται ερωτήσεις.

Άλλες Ερωτήσεις

Διανυσματικό γραφικό ενός χαμογελαστού άνδρα που σκέφτεται ερωτήσεις.