Σχετικά

Είναι νόμιμη η Βankera;

Ναι, οι υπηρεσίες μας είναι νόμιμες και αδειοδοτημένες. Τη Bankera διαχειρίζεται η Era Finance Ltd, ένας επίσημος εκπρόσωπος της Pervesk UAB – η Pesvesk UAB είναι ένα Ίδρυμα Ηλεκτρονικού χρήματος, το οποίο είναι εγκεκριμένο από την Κεντρική Τράπεζα της Λιθουανίας (Αριθμός αδείας 17) για την έκδοση ηλεκτρονικού χρήματος και μέσων πληρωμών.

Διανυσματικό γραφικό ενός χαμογελαστού άνδρα που σκέφτεται ερωτήσεις.

Άλλες Ερωτήσεις

Διανυσματικό γραφικό ενός χαμογελαστού άνδρα που σκέφτεται ερωτήσεις.