Γενικές πληροφορίες

Είναι η Bankera διαθέσιμη παγκοσμίως;

Οι λύσεις της Bankera είναι διαθέσιμες στην πλειονότητα των χωρών παγκοσμίως. Ωστόσο, δεν παρέχουμε τις υπηρεσίες μας σε πελάτες από το Ιράν, τη Βόρεια Κορέα και σε οποιαδήποτε μη αναγνωρισμένη ή πλασματική δικαιοδοσία.

Επιπλέον, οι υπηρεσίες που προσφέρονται σε αυτόν τον ιστότοπο δεν είναι διαθέσιμες στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε οποιαδήποτε άλλη δικαιοδοσία, όπου τέτοιου είδους υπηρεσίες ενδέχεται να θεωρούνται απαγορευμένες. Εάν επιλέξετε να έχετε πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο, το κάνετε με δική σας πρωτοβουλία και κίνδυνο, και συνεπώς, καθίσταστε υπεύθυνοι για συμμόρφωση με τους εφαρμοστέους νόμους, κανόνες και κανονισμούς που ενδέχεται να ισχύουν στην περίπτωσή σας.

Διανυσματικό γραφικό ενός χαμογελαστού άνδρα που σκέφτεται ερωτήσεις.

Άλλες Ερωτήσεις

Διανυσματικό γραφικό ενός χαμογελαστού άνδρα που σκέφτεται ερωτήσεις.