Λογαριασμός

Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στον προσωπικό και τον επιχειρηματικό λογαριασμό;

The main difference between Personal and Business account options at Bankera is the user base it caters to. While Personal accounts are designed for the needs of individual clients and are perfect for everyday payments and transfers, Business accounts provide solutions for companies of all sizes and industries.

A smiling vector graphic man, thinking about questions.
A smiling vector graphic man, thinking about questions.