Χρεώσεις & Όρια

Ποια είναι η τιμή των εισερχομένων συναλλαγών στη Bankera;

Oι εισερχόμενες συναλλαγές μέσω SEPA στη Bankera είναι δωρεάν, ενώ οι εξερχόμενες συναλλαγές ενδέχεται να επιφέρουν χρεώσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε κοιτάξτε τους καταλόγους κοστολόγησης παροχής υπηρεσιών για προσωπικούς και επιχειρηματικούς λογαριασμούς.

Διανυσματικό γραφικό ενός χαμογελαστού άνδρα που σκέφτεται ερωτήσεις.

Άλλες Ερωτήσεις

Διανυσματικό γραφικό ενός χαμογελαστού άνδρα που σκέφτεται ερωτήσεις.