Χρεώσεις & Όρια

Ποιο είναι το όριο αναλήψεων στη Bankera;

Η Bankera δεν έχει θέσει κανένα όριο στις συναλλακτικές κινήσεις των πελατών. Ωστόσο, για λόγους ασφαλείας, υπάρχουν προκαθορισμένα όρια κινήσεων.

Για τους προσωπικούς λογαριασμούς, το καθορισμένο όριο αναλήψεων είναι 10,000 EUR για κάθε ανάληψη, 25,000 EUR ανά μέρα, και 50,000 EUR ανά μήνα.

Για τους επιχειρηματικούς λογαριασμούς, το καθορισμένο όριο αναλήψεων είναι 50,000 EUR για κάθε ανάληψη, 100,000 EUR ανά μέρα και 300,000 EUR ανά μήνα.

Μπορείτε να βρείτη τον πλήρη κατάλογο ορίων συναλλάγων για τους προσωπικούς και τους επιχειρηματικούς λογαριασμούς εδώ.

Διανυσματικό γραφικό ενός χαμογελαστού άνδρα που σκέφτεται ερωτήσεις.

Άλλες Ερωτήσεις

Διανυσματικό γραφικό ενός χαμογελαστού άνδρα που σκέφτεται ερωτήσεις.