Χρεώσεις & Όρια

Ποιο είναι το όριο καταθέσεων στη Bankera;

Στη Bankera δεν υπάρχουν όρια καταθέσεων ή εισερχομένων συναλλαγών. Για περισσότερες πληροφορίες, κοιτάξτε τον πλήρη Κατάλογο ορίων κινήσεων.

Διανυσματικό γραφικό ενός χαμογελαστού άνδρα που σκέφτεται ερωτήσεις.

Άλλες Ερωτήσεις

Διανυσματικό γραφικό ενός χαμογελαστού άνδρα που σκέφτεται ερωτήσεις.