Χρεώσεις & Όρια

Ποια είναι τα όρια εμβασμάτων στη Bankera;

Η Bankera δεν έχει θέσει κανένα όριο στις συναλλακτικές κινήσεις των πελατών. Ωστόσο, για λόγους ασφαλείας, υπάρχουν προκαθορισμένα όρια κινήσεων.

Για τους προσωπικούς λογαριασμούς, το καθορισμένο όριο εξερχομένων συναλλαγών 10,000 EUR ανά συναλλαγή, 25,000 EUR ανά μέρα και 50,000 EUR ανά μήνα. Όριο εισερχομένων συναλλαγών δεν υπάρχει.

Για τους επιχειρηματικούς λογαριασμούς, το καθορισμένο όριο εξερχομένων συναλλαγών είναι 50,000 EUR ανά συναλλαγή, 100,000 EUR ανά μέρα και 300,000 EUR ανά μήνα. Στις εισερχόμενες συναλλαγές όριο δεν υπάρχει.

Καθώς η Bankera δεν επιβάλλει αυστηρά όρια, προσφέρουμε στους πελάτες μας τη δυνατότητα να αυξήσουν το κατώτατο όριο των κινήσεών τους. Αν επιθυμείτε να έχετε αύξηση των ορίων σας, επικοινωνήστε με την ομάδα μας στο [email protected].

Διανυσματικό γραφικό ενός χαμογελαστού άνδρα που σκέφτεται ερωτήσεις.

Άλλες Ερωτήσεις

Διανυσματικό γραφικό ενός χαμογελαστού άνδρα που σκέφτεται ερωτήσεις.