Σχετικά

Πού βρίσκεται η Βankera;

Η Bankera είναι μια ψηφιακή επιχείρηση που προσφέρει μιας νέας γενιάς εναλλακτική επιλογή, διαφορετική από αυτήν των παραδοσιακών καταστημάτων χρηματοπιστωτικών οργανισμών. Συνεπώς, δεν διαθέτουμε κάποιο κατάστημα φυσικής παρουσίας στο οποίο θα μπορούν να απευθύνονται οι πελάτες μας.

Διανυσματικό γραφικό ενός χαμογελαστού άνδρα που σκέφτεται ερωτήσεις.

Άλλες Ερωτήσεις

Διανυσματικό γραφικό ενός χαμογελαστού άνδρα που σκέφτεται ερωτήσεις.