Επαλήθευση

Πόσος καιρός απαιτείται για την επαλήθευση του λογαριασμού μου στη Bankera;

After you submit your account verification application, it might take up to 24 business hours (3 working days) for our team to review it. However, in most cases, the process should be completed sooner.

A smiling vector graphic man, thinking about questions.
A smiling vector graphic man, thinking about questions.