Επαλήθευση

Τι είναι ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ);

Ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) είναι ένας μοναδικός αριθμός που χρησιμοποιείται προς ταυτοποίηση ιδιωτών ή επιχειρήσεων για φορολογικούς σκοπούς.

Δεν υπάρχουν καθολικά πρότυπα έκδοσης ΑΦΜ – η διαδικασία διαφέρει, αναλόγως τη χώρα στην οποία το άτομο φορολογείται. Σε ορισμένες χώρες, ο ΑΦΤ είναι ίδιος με τον Ατομικό Αριθμό Ταυτοποίησης, ενώ σε άλλες χώρες είναι μοναδικός και εκδίδεται από την τοπική αυτοδιοίκηση.

Συνήθως, μπορείτε να βρείτε τον ΑΦΜ σε έγγραφα ταυτοποίησης ή στην ετήσια φορολογική δήλωση. Αν αντμετωπίζετε δυσκολίες εντοπισμού του ΑΦΜ, επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης πελατών, μέσω της ζωντανής διαδικτυακής συνομιλίας (Livechat) ή με αποστολή email στη διεύθυνση [email protected] – θα χαρούμε πολύ να σας καθοδηγήσουμε

Διανυσματικό γραφικό ενός χαμογελαστού άνδρα που σκέφτεται ερωτήσεις.

Άλλες Ερωτήσεις

Διανυσματικό γραφικό ενός χαμογελαστού άνδρα που σκέφτεται ερωτήσεις.