Χρεώσεις & Όρια

Yπάρχει ημερήσιο όριο συναλλαγών στη Bankera;

Η Bankera δεν έχει θέσει κανένα όριο στις συναλλακτικές κινήσεις των πελατών. Ωστόσο, για λόγους ασφαλείας, υπάρχουν προκαθορισμένα όρια κινήσεων.

Για τους προσωπικούς λογαριασμούς το τυπικό ημερήσιο όριο σε εξερχόμενες κινήσεις είναι 25,000 EUR. Ημερήσιο όριο στις εισερχόμενες κινήσεις δεν υπάρχει.

Για τους επιχειρηματικούς λογαριασμούς το τυπικό ημερήσιο όριο εξερχομένων κινήσεων είναι 100,000 EUR. Ημερήσιο όριο στις εισερχόμενες κινήσεις δεν υπάρχει.

Καθώς η Bankera δεν επιβάλλει αυστηρά όρια, προσφέρουμε στους πελάτες μας τη δυνατότητα να αυξήσουν το κατώτατο όριο των κινήσεών τους. Εάν επιθυμείτε αύξηση των ορίων στις συναλλαγές σας, επικοινωνήστε με την ομάδα μας μέσω Email [email protected].

Διανυσματικό γραφικό ενός χαμογελαστού άνδρα που σκέφτεται ερωτήσεις.

Άλλες Ερωτήσεις

Διανυσματικό γραφικό ενός χαμογελαστού άνδρα που σκέφτεται ερωτήσεις.