Καθορισμένα όρια κινήσεων για προσωπικούς λογαριασμούς

Αν και η Bankera δεν έχει θέσπίσει όρια στις συναλλακτικές κινήσεις των πελατών, για λόγους ασφαλείας, τα όρια των κινήσεων είναι προκαθορισμένα κατά το άνοιγμα ενός λογαριασμού.
Αν επιθυμείτε να έχετε αύξηση στα όριά των συναλλαγών σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την ομάδα μας, μέσω του συνδέσμου [email protected]

Εξερχόμενες συναλλαγέςΕισερχόμενες συναλλαγές
10,000 EUR ανά συναλλαγή
25,000 EUR ανά μέραΧωρίς όριο
50,000 EUR ανά μήνα
Σημείωση: τα συγκεκριμένα όρια εξυπηρετούν μόνο λόγους ασφαλείας.

Μετά το άνοιγμα του λογαριασμού σας, ενδέχεται να βρείτε πρόσθετα όρια. Αυτά καθορίζονται με βάση το επίπεδο επαλήθευσής σας και επί του παρόντος ισούνται με 1.000 ευρώ ανά έτος για τη Βασική επαλήθευση και 1.000 ευρώ ανά μήνα για την προηγμένη επαλήθευση. Συνιστούμε στους χρήστες μας να ολοκληρώσουν πλήρως τη διαδικασία KYC πριν αγγίξουν αυτά τα κατώτατα όρια.