Maksas un ierobežojumi

Vai Bankera kontā ir dienas maksājumu limits?

Bankera platformai nav nekādu ierobežojumu klientu operācijām. Tomēr drošības apsvērumu dēļ ir noteikti standarta darbības ierobežojumi.

Standarta dienas limits personīgo kontu izejošajām operācijām ir 25 000 EUR. Dienas laikā ienākošajām operācijām nav ierobežojumu.

Standarta dienas limits uzņēmumu kontu izejošajām operācijām ir ir 100 000 EUR. Dienas laikā ienākošajām operācijām nav ierobežojumu.

Tā kā Bankera nepiemēro stingrus maksājumu limitus, klientiem, kuri veikuši klientu verifikāciju, mēs piedāvājam iespēju palielināt limitus. Ja vēlaties, lai jūsu ierobežojumi tiktu palielināti, sazinieties ar mūsu komandu, rakstot uz e-pastu [email protected].

Smaidīgs, vektorgrafikas vīrietis, kurš domā par jautājumiem.

Citi jautājumi

Smaidīgs, vektorgrafikas vīrietis, kurš domā par jautājumiem.