Algemeen

Is Bankera wereldwijd beschikbaar?

Bankera-oplossingen zijn beschikbaar in de meeste landen over de hele wereld. We bieden onze diensten echter niet aan klanten uit Wit-Rusland, Iran, Noord-Korea, Rusland en enige niet-erkende of fictieve jurisdicties.

Bovendien worden de diensten die op deze website worden beschreven niet aangeboden in de Verenigde Staten en enig ander rechtsgebied waar dergelijke diensten als beperkt kunnen worden beschouwd. Als u ervoor kiest om deze website te bezoeken, doet u dit op eigen initiatief en risico en bent u verantwoordelijk voor de naleving van toepasselijke wetten, regels en voorschriften die mogelijk op u van toepassing zijn.

Een lachende vector grafische man, nadenkend over vragen.

Andere vragen

Een lachende vector grafische man, nadenkend over vragen.