Algemeen

Is Bankera wereldwijd beschikbaar?

Bankera-oplossingen zijn beschikbaar in de meeste landen over de hele wereld. We bieden onze diensten echter niet aan klanten uit Iran, Noord-Korea en niet-erkende of fictieve rechtsgebieden.

Bovendien worden de op deze website beschreven diensten niet aangeboden in de Verenigde Staten en enig ander rechtsgebied waar dergelijke diensten als beperkt kunnen worden beschouwd. Als u ervoor kiest om deze website te bezoeken, doet u dit op eigen initiatief en op eigen risico en bent u verantwoordelijk voor de naleving van de toepasselijke wetten, regels en voorschriften die op u van toepassing kunnen zijn.

Een lachende vector grafische man, nadenkend over vragen.

Andere vragen

Een lachende vector grafische man, nadenkend over vragen.