Leningen

Moet het bedrijf of zijn partner een deel van de lening krijgen?

Bij Bankera wordt het veiligstellen van de lening sterk aanbevolen en in de meeste gevallen verplicht. De lening kan op verschillende manieren worden beveiligd, waaronder promessen, garanties en onroerend goed dat wordt verstrekt door het bedrijf, zijn verbonden persoon of zakenpartner.

In bepaalde situaties kunnen we overwegen om een ongedekte lening aan onze klanten te verstrekken. De leningsvoorwaarden, zoals het rentetarief, kunnen echter minder gunstig zijn, terwijl het maximale te lenen bedrag lager zou zijn.

Een lachende vector grafische man, nadenkend over vragen.

Andere vragen

Een lachende vector grafische man, nadenkend over vragen.