Opłaty osobistej karty

Nie ma opłat za wydanie i utrzymanie karty - płać tylko za to, czego potrzebujesz. Korzystaj z 3 bezpłatnych wypłat z bankomatu miesięcznie i z konkurencyjnych kursów wymiany walut.

Wektorowe kubki różnej wielkości z symbolem EUR.
Obraz fizycznej karty debetowej Bankera

Karta debetowa

Tylko mieszkańcom EOG, Wielkiej Brytanii i Ukrainy

 • Opłaty karty

  • Zamówienie

   BEZPŁATNIE

  • Opłata miesięczna

   BEZPŁATNIE

  • Dostawa (pocztą/pocztą poleconą/kurjerem)

   BEZPŁATNIE/3 EUR/50 EUR

  • Wymiana karty

   10 EUR

 • Opłaty za płatności

  • Płatności w sklepach (EUR) (na terenie EOG i Wielkiej Brytanii)

   BEZPŁATNIE

  • Płatności w sklepach (nie w EUR/poza terenem EOG)

   1%

 • Opłaty za korzystanie z bankomatu

  • Pierwsze 3 wypłaty miesięczne (EUR) (na terenie EOG i Wielkiej Brytanii z wyjątkiem Litwy)

   BEZPŁATNIE

  • Więcej trzech wypłat (EUR) (na terenie EOG i Wielkiej Brytanii z wyjątkiem Litwy)

   1 EUR / wypłata

  • Wypłaty (nie w EUR) (na terenie EOG i Wiekliej Brytanii)

   1% (min. 1 EUR)

  • Wypłaty (poza terenem EOG)

   2% (min. 2 EUR)

  • Wypłaty (na Litwie)

   1%

  • Sprawdzenie salda

   0,5 EUR

Obraz wirtualnej karty debetowej Bankera

Wirtualna karta debetowa

Tylko mieszkańcom EOG, Wielkiej Brytanii i Ukrainy

 • Opłaty karty

  • Zamówienie

   BEZPŁATNIE

  • Opłata miesięczna

   BEZPŁATNIE

 • Opłaty za płatności

  • Płatności w sklepach (EUR) (na terenie EOG i Wielkiej Brytanii)

   BEZPŁATNIE

  • Płatności w sklepach (nie w EUR/poza terenem EOG)

   1%

EOG oznacza Europejski Obszar Gospodarczy, w skład którego wchodzą: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Islandia, Irlandia, Włochy, Łotwa, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Malta, Niderlandy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania i Szwecja.