Bezpieczeństwo

Czy moje pieniądze są bezpieczne w Bankera?

Tak, twoje pieniądze są bezpieczne w Bankera. Konta użytkowników są chronione za pomocą szeregu środków bezpieczeństwa, w tym wieloczynnikowego uwierzytelniania.

Środki przechowywane na koncie użytkownika to pieniądz elektroniczny, który jest chroniony przez instytucję pieniądza elektronicznego (ang. EMI). Tym samym pieniądz elektroniczny w Bankera jest w pełni zabezpieczony płynnymi aktywami, takimi jak gotówka, jej ekwiwalenty (krótkoterminowe depozyty w bankach) lub obligacje o wysokiej płynności, a także jest oddzielony od środków samej instytucji finansowej.

Ten model zabezpieczenia jest korzystny dla klientów takich instytucji, ponieważ tworzy dodatkową warstwę bezpieczeństwa. W przypadku niewypłacalności instytucji finansowej, jej klienci nadal będą mogli odzyskać swoje środki.

Więcej na ten temat można dowiedzieć się w naszym blogu.

Wektor grafikowy uśmiechniętego człowieka, który myśli o pytaniach.

Inne pytania

Wektor grafikowy uśmiechniętego człowieka, który myśli o pytaniach.