Weryfikacja

Dlaczego muszę zweryfikować swoje konto Bankera?

Bankera przestrzega najnowszych dyrektyw dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu. Dlatego też, proces „poznaj swojego klienta” (ang. Know Your Customer, KYC) jest integralną częścią procesu obsługi naszych klientów. Aby uzyskać dostęp do naszych usług, każdy użytkownik musi zweryfikować swoją tożsamość.

Wektor grafikowy uśmiechniętego człowieka, który myśli o pytaniach.

Inne pytania

Wektor grafikowy uśmiechniętego człowieka, który myśli o pytaniach.