Ettevõte

Kas on mingeid tööstusharusid, mida Bankera ei teeninda?

Bankera ei osuta teenuseid järgmistele majandusharudele:

 • Varipangad;
 • kontot mitteomavad kliendid;
 • relvad, kaitsevägi, sõjavägi;
 • tubaka, alkoholi, retseptiravimite, steroidide, relvade ebaseaduslik käitlemine;
 • prostitutsioon ja täiskasvanute meelelahutus, uimastid, salakaubavedu;
 • litsentseerimata või ebaseaduslikud hasartmängud, loterii ja vastav tarkvara;
 • püramiidiskeemid ja Ponzi skeemid;
 • riigiasutuste isikutunnistuste või dokumentide müük;
 • ebaseaduslikult toodetud koopiad;
Bankera ei paku teenuseid ettevõtetele, kes:
 • ei oma litsentsi teatud jurisdiktsioonides tegutsemiseks;
 • rikub mõnda seadust, põhikirja, määrust või regulatsioonit;
 • julgustab, soodutstab, propageerib või juhendab teisi osalema ebaseaduslikes tegevustes;
 • propageerib või tekitab vaenu/ vägivalda/ rassismi/ usulist tagakiusamist;
 • on altkäemaksu eesmärgil seotud maksete saamise või pakkumisega, soodustab korruptsiooni või viib läbi mistahes vormis kõrge tootlusega lubamatuid finantsinvesteeringuid (kiire rikastumise skeemid).

Naeratav vektorgraafiku mees, mõtleb küsimuste üle

Muud küsimused

Naeratav vektorgraafiku mees, mõtleb küsimuste üle