Ettevõte

Kas on mingeid tööstusharusid, mida Bankera ei teeninda?

Bankera ei osuta teenuseid järgmistele majandusharudele:

 • Varipangad;
 • kontot mitte omavad kliendid;
 • relvad, kaitsevägi, sõjavägi;
 • tubaka, alkoholi, retseptiravimite, steroidide, relvade ebaseaduslik käitlemine;
 • prostitutsioon ja täiskasvanute meelelahutus, uimastid, salakaubavedu;
 • litsentseerimata või ebaseaduslikud hasartmängud, loterii, tarkvara;
 • püramiidiskeemid ja Ponzi skeemid;
 • riigiasutuste isikutunnistuste või dokumentide müük;
 • ebaseaduslikult toodetud koopia;
nBankera ei paku teenuseid ettevõtetele, kes:
 • ei oma litsentsi teatud jurisdiktsioonides tegutsemiseks;
 • rikub mõnda seadust, põhikirja, määrust või regulatsioonit;
 • julgustab, soodutstab, propageerib või juhendab teisi osalema ebaseaduslikes tegevustes;
 • propageerib või tekitab vaenu/ vägivalda/ rassismi/ usulist tagakiusamist;
 • on seotud maksete saamise või pakkumisega eesmärgil saada altkäemaksu, soodustada korruptsiooni või viia läbi mis tahes vormis kõrge tootlusega lubamatuid finantsinvesteeringuid (kiire rikastumise skeemid).

Naeratav vektorgraafiku mees, mõtleb küsimuste üle

Muud küsimused

Naeratav vektorgraafiku mees, mõtleb küsimuste üle